• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bahçemiz

Otel Güleç bir aile işletmesidir. Ailenin bireyleri mühendislik ve eğitimcilikten emekli olduktan sonra,bu tesiste hizmete devam etmektedirler.

Kökleri Bodrum'da ve Girit'te 4 Asırlık bir geçmişe ulaşmaktadır.Ailenin fertleri,nesillerdir; tarım ve eğitimde bölgeye ve ülkeye faydalı olmuşlardır. Halen bu geleneği bunlara başka konular da ekleyerek sürdürmeye çalışmaktadırlar. Tesisin bulunduğu bahçe 150 yıllık bir ata yadigarıdır. İnsan sevgisi ve vefayı esas alarak, zaman tünelindeki olaylara katılmışlar,yön vermişler,bazen de öncü olmuşlardır. Örnegin, büyük büyük dedelerinin yaklaşık 120 yıl önce Kalimnos Adasından getirdiği ve yetiştirerek çoğalttığı özgün bir fidanın meyvesi,halen bölgenin 6 ilinde, şehir ve kasabalarda dedelerinin adıyla anılmakta, alınıp satılmaktadır.